Bendras vidaus vaizdasMolėtų krato muziejus buvo atidarytas 1997 m. liepos 6 d. Česlovo Stankevičiaus eksponatų kolekcijos pagrindu. Steigėjas - Molėtų rajono savivaldybė. Muziejus įsikūręs Molėtų miesto centre, "raudonųjų rūmų" kaimynystėje, Inturkės 4 (r. planą). Prieais muziejų yra automobilių stovėjimo aiktelė.

Kylant laiptaisTik atvėrus muziejaus duris, lankytoją pasitinka storulė iaudinė  karlija. Laiptais kylant į antrą auktą, kiekvieną lankytoją palydi grafikės Viktorijos Daniliauskaitės "Langai".
Ekspozicijos pradioje archeologinis emėlapis supaindina lankytoją su Molėtų rajono archeologinėmis vietomis: piliakalniais, pilkapiais, senkapiais, alkais.

Verslų ekspozicijos fragmentasKviečiame apiūrėti temines ekspozicijas "Duonos kelias" ir "Lino kelias". Vyro ir moters tautiniai kostiumai rodo Molėtų krato monių mėgstamiausias spalvas bei ratus, to meto drabuių ansamblį. Gausi saiko, laiko bei tūrio matų kolekcija surinkta Molėtų rajono kaimuose ir miesteliuose.Molėtų istorija fotografijose

XX amiaus pradios Molėtai ufiksuoti nuo laiko pageltusiose nuotraukose.

Atskira teminė ekspozicija paskirta Vyčio kryiaus ordino savininkui kunigui Jonui viniui, kuris 1920 metais kaip savanoris dalyvavo kovose su lenkais prie Giedraičių ir 1941 metų birelio mėn. Organizavo sukilėlių būrį ir jam vadovavo.

Dailės salonealia muziejaus yra parodų salė, kurioje vyksta keičiamos tautodailininkų, profesionalių menininkų bei rajono moksleivių darbų parodos. Dailės salone galima įsigyti įvairių dailės dirbinių bei fotodarbų.

iuo metu muziejuje saugoma apie 10000 eksponatų. Kviečiame apsilankyti!


Molėtų krato muziejus renka, saugo, tyrinėja materialųjį ir dvasinį savo krato kultūros paveldą.

Muziejų sudaro:

        Pastovi ekspozicija

        Parodų salė, kurioje kas mėnesį pristatomos mūsų rajono tautodailininkų, kratiečių ir kt. parodos

        Molėtų skulptūrų parkas

        Balninkų paveikslų galerija ir stiklo muziejus

        Dubingių krato muziejus

        Etnografinė sodyba ir Dangaus viesulių stebykla Kulionyse

        Videnikių vienuolyno muziejus

Muziejus globoja:

        Dubingių mokyklos muziejų

        Giedraičių mokyklos muziejų

        Mindūnų vejybos muziejų

        Naujasėdio dvaro paveikslų galeriją ir etnografinę ekspoziciją

        Seginčių, Skudutikio, Jonikio, Inturkės mokyklų etnografinius rinkinius, privačius muziejus, bei asmenines kolekcijas

2001m. muziejaus leidiniai, kurie leidiami vien rėmėjų lėomis:

        Kalėdinis atvirukas su Molėtų banyčia

        Molėtų krato tautodailininkai ir liaudies meistrai

        Videnikiai kunigaikčių Giedraičių tėvonija

        Molėtų krato kryiai (spalvotas 100 psl. fotoalbumas)

Svarbiausias muziejaus darbas parengti mediagą Molėtų krato enciklopedija

2002m. svarbiausi planai:

        Surast rėmėjų, kurie ir suprojektuotų, ir pagamintų baldus stiklo muziejui, parengt katalogą, atidaryt muziejų.

        Surinkt mediagą apie Molėtų tremtinius ir politinius kalinius.

        Globoti tautodailininkus (surengt premijos parodą-konkursą).

        Koordinuoti kratotyrininkų veiklą.

        Įtraukti į savo vykdomus darbus kratiečius.